HISTORIA -

Przejdź do treści

Menu główne:Historia powstania.Dom Dziecka we Fromborku został utworzony w lipcu 1952 r. decyzją Kuratorium Oświaty  w Olsztynie.
"Do nowo powstałej placówki opiekuńczo-wychowawczej przybyło
20 dziewcząt, 29 chłopców, znajdujących się do tej pory w Domu Dziecka w Górowie Iławieckim, istniejącym już od 1945 roku.
Do dyspozycji Domu Dziecka we Fromborku został oddany kompleks zniszczonych budynków przy ul. Braniewskiej 11.          

Z trzech istniejących niegdyś budynków tylko jeden został wyremontowany
i nadawał się do użytku. Dzieci zamieszkiwały w 5 izbach resztę stopniowo starano się doprowadzić do stanu używalności. Brakowało wszystkiego, drzwi, szyb, wyposażenia, podstawowych naczyń kuchennych.
1 września 1952 roku do pracy przystąpiły pierwsze wychowawczynie - Krystyna Potocka oraz Hanna Gdańska kierownictwo w Domu Dziecka
we Fromborku objął Wacław Buśko.
Dodatkowym utrudnieniem było odnajdywanie rodzin wychowanków oraz określenie ich sytuacji prawnej.
W listopadzie 1952 roku sprawami bytowymi placówki zainteresowało się Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Braniewie, przekazując wychowankom część sprzętu z byłego poniemieckiego szpitala.
Były to miedzy innymi : metalowe łóżka, szafki, pianino, oraz sprzęt kuchenny.
Całkowity rozwój placówki datuje się jednak na 1960 rok, z chwilą zmiany kierownika domu dziecka. Został nim Alfons Dorawa do dziś mieszkaniec Fromborka.  W styczniu 1976 roku w centrum uwagi resortu Oświaty jak i Nauczycielstwa Polskiego znalazły się sprawy socjalne i mieszkaniowe Domów Dziecka. Z tego powodu władze w Elblągu zdecydowały się na podtrzymywanie planu rozbudowy placówki.
W związku z tym zaplanowano wybudowanie wielofunkcyjnego budynku.
 Z chwilą oddania budynku w 1980 r. zlikwidowano dwa pozostałe domy, przeznaczając je na mieszkania służbowe. Poprawa warunków materialnych domu jak i zagospodarowanie otoczenia znacznie wpłynęły na przebieg procesu wychowawczego, zaś nowoczesne wyposażenie i urządzenie pomieszczeń dostosowano do zadań wychowawczych odpowiadających wymaganiom bezpieczeństwa
Dom dziecka to jeden budynek w skład którego wchodzi budynek wielofunkcyjny, który jest połączony z budynkiem głównym łącznikiem, który obecnie służy jako świetlica, w której odbywają się wszystkie ważne dla domu imprezy i dyskoteki.
Przez te wszystkie lata nasz dom zmienił się i dostosował do nowych wymagań, aby stworzyć jak najlepsze warunki bytowe naszych podopiecznych.
Kronika PDDz we Fromborku.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego