O NAS -

Przejdź do treści

Menu główne:
Powiatowy Dom Dziecka "Słoneczne Wzgórze" we Fromborku jest placówką socjalizacyjną , zajmującą się opieką  i wychowaniem dzieci i młodzieży pozbawionej z różnych przyczyn rodzin naturalnych , dla których nie znaleziono bardziej rodzinnej formy opieki.
Placówka zapewnia dzieciom i młodzieży pozbawionej częściowo i całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie stałą całodobową opiekę, wyżywienie i zaopatrzenie we wszystkie niezbędne przedmioty. Dzieci mają do dyspozycji 3- 4 osobowe pokoje mieszkalne, kuchnię, jadalnię, świetlice wyposażone  w stoliki do nauki  i sprzęt RTV , oraz bibliotekę.
Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od lat 7 do 18 posiadający orzeczenie sądu dla nieletnich o umieszczeniu w placówce oraz skierowanie wydane przez Starostę Powiatu,  a w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia opieki dziecku do lat 13 przyjmowane są dzieci bez w/w skierowań.   Aktualnie w placówce przebywa 33 dzieci.

Przewodnim celem pracowników Powiatowego Domu Dziecka we Fromborku jest taka organizacja życia w placówce , aby w jak najlepszym stopniu zastąpić wychowankom dom rodzinny. Starają się zaspakajać ich podstawowe potrzeby psychiczne, jednocześnie niwelując deficyty rozwojowe wyniesione z środowisk patologicznych , w których wychowankowie przebywali przed przybyciem do domu dziecka . 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego